E-conom 2012/1. (I. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

Örömmel adjuk közre az E-conom online tudományos folyóirat első számát.
Az első szám mintegy tíz tanulmányt sorakoztat fel a közgazdaságtudományok színes palettájáról. Fontos és aktuális témák kerülnek terítékre, a menedzsment problémái csakúgy, mint a globalizáció, vagy a nyugdíjrendszer változásainak kérdései, a népességfogyás, a gyermekkori elhízás, vagy a sportfinanszírozás.

Továbbra is várjuk kutatók kéziratait, amelyek megérettek rá, hogy nyilvánosság elé léphessenek eredményeikkel. A színvonalas publikációkat magyar, angol és német nyelven is elkészíthetik. A közlemények elkészítéséhez segítséget nyújt a honlapon elérhető formai útmutató.

Megköszönve a szerzők munkáját kívánunk kellemes és hasznos időtöltést az olvasóknak!

A szerkesztők

 

To the Readers

We are proud to present the first edition of the E-conom Online Scientific Journal.
This first edition contains ten papers from the colourful palette of the economic science. Important and actual issues are offered as management problems, globalization, changes in pension mechanism, population prospects, childhood risk of obesity and sportfinancing.

We welcome the further original manuscripts of researchers which are ready to publish as results of their studies. The journal publishes Hungarian, German and English papers. The formal requirements are available for download at the homepage of E-conom.

We would like to thank the authors for the work and wish all our readers a pleasant and useful time reading our journal.

The editors

 

Tartalomjegyzék / Table of Contents

Czeglédy Tamás Gondolatok a kormányzásról globálisan és nemzetközi összehasonlításban
Thoughts of the Governance Globally and in International Comparison
Gyömörei Tamás Magyarországi „sportvárosok” sportfinanszírozási rendszereinek összehasonlító elemzése
Comparative Analysis of the Hungarian Sport Towns’ Sportfunding System
Molnár Imre Változtatásmenedzsment stratégiák a hazai gyakorlatban
Change Management Strategies in Practice
Németh Tamás A magyar és a svéd nyugdíjrendszer a munkaerőpiac tükrében
The Hungarian and the Swedish Pension System in the Context of the Labor Market
Schmuck Roland A sikeres vállalat kulcsa: stratégiák a termelésmenedzsmentben
Key to a Successful Company: Operations Strategies
Suták Péter A fedezeti ráta alakulásának szimulációs vizsgálata az árualapú finanszírozás területén
The Simulation Based Examination of the Trend in Security Cover Rate in the Field of Commodity Financing
Szakály Tamás Tudásmenedzsment alapstratégiák: rövid összefoglalás
Basic Strategies of Knowledge Management: a Brief Review
Szóka Károly Az önköltség-számítás szerepe az értékelemzésben
The Role of First-Cost Calculation at the Value Analysis
Szűcs Róbert Ki a felelős? – Áttekintés a gyermekkori elhízásról
Who is Responsible? – Review of Childhood Obesity
Závecz Szilvia A népességfogyástól a gyermekszegénységig: A hazai családtámogatási rendszer dilemmái
From the Problem of Population Decline to Child Poverty: The Dilemmas of Domestic Family Support System in Hungary

 

Impresszum / Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja / Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő / Editor:
Dr. Juhász Lajos

06. 2012.