E-conom 2012/2. (I. évf. 2. sz.)

Kedves Olvasó!

Az E-conom szerkesztősége a második szám megjelenése alkalmából köszönti az olvasót!
E lapszám egyik fő kereszmetszetét a globális kérdéseket feszegető tanulmányok adják, amelyek mellett a kultúrafinanszírozás, az adózási szokások, a vállalati fenntarthatóság témája is megjelenik.
Az E-conom szerkesztősége arra biztat minden kedves Olvasót, hogy ha valamilyen kritikája van a megjelent tanulmányok valamelyikével kapcsolatban, azt közölje velünk az e-conom AT nyme.hu email címen. Ezeket összegyűjtve eljuttatjuk a szerzőknek, akik, ha indokolt, újabb lehetőséget kapnak tanulmányuk javítására.

A szerkesztők

 

To the Readers

Readers are welcome to the publication of 2nd Issue of the E-conom.
The main part of this issue is formed by articles focusing on global questions. Among others, papers about financing of culture, attitudes of taxation or corporate sustainability are to be found in the second outlet of the first volume.
The editors encourage every Reader to submit his or her critics related to any articles in E-conom. Our e-mail address is open for such contributions: e-conom AT nyme.hu. We will collect these remarks and send them to the authors. If necessary, they get one more opportunity to improve their study published in E-conom.

The editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Czeglédi Pál Szabadságjogok és gazdasági szabadság – a gazdasági növekedés két különböző tényezője?
Freedom Rights and Economic Freedom – Two Different Factors of the Economic Development?
Tarró Adrienn A transznacionális vállalatok világgazdasági jelentősége: a megítélés és a szabályozás lehetőségei
The Interest of the Transnational Corporations to the Global Economic Trends: Facilities of the Judgement and Regulation
Bordás Eszter Miért voltak képtelenek a hitelminősítő intézetek a 2008-as pénzügyi válság előrejelzésére?
Why were Credit Rating Agencies Unable to Predict the Global Financial Crisis in 2008?
Ecker Dóra Natália Die Wirtschaftskrise 2007–2009 und deren Einfluss auf das Gold
A 2007–2009-es gazdasági válság aranyra gyakorolt hatása
The Global Financial Crisis 2007–2009 and its Effect on Gold
Tóth Ákos A fiskális- és kulturális föderalizmus szerepe Németország kultúrafinanszírozásában
The Role of Fiscal and Cultural Federalism in the Economic Performance of the Cultural Sector in Germany
Gelencsér Péter,
Bokorné Kitanics Tünde,
Nyáriné Budvig Anita,
Harsányi Csongor
Public and Corporate Attitudes towards Taxation: a Case Study from Hungary
Lakossági és vállalati adózási attitűdök: egy kérdőíves felmérés eredményei
Benedek Andrea A hárompilléres fenntarthatósági modell környezeti és társadalmi aspektusának vizsgálata a vállalati gyakorlatban
Studying the Environmental and Social Aspects of the Three-pillar Sustainability Model in the Corporate Practice
Keresztes Gábor The Hungarian Innovational Potential and the R&D Sector
A magyar innovációs potenciál és a K+F szektor
Kundi Viktória Fesztiválok társadalmi és kulturális hatásainak mérése: módszertani áttekintés
Measuring the Social and Cultural Effects of Festivals: Methodical Overview
Resperger Richárd A gyermekvédelmi szakellátás Magyarországon: a családközeli elhelyezés helyzete
Child-protecting Services in Hungary: the Situation of Family-near Hosting

 

 

 

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

12. 2012.