E-conom 2013/1. (II. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

Köszöntjük a Tisztelt Olvasókat az E-conom online tudományos folyóirat harmadik számának megjelenése alkalmából. Ez a szám is sok érdekes, tudományos igényű cikket közöl a széles horizontú közgazdaságtudomány különböző területeiről.
A jövőben is várjuk olyan kutatók, doktoranduszok és szakemberek magyar, angol vagy német nyelven megírt kéziratait, amelyek megjelentetésével továbbfejleszthető e tudományterület. A Szerkesztők ezúttal is megköszönik a színvonalas tanulmányokat!
Az E-conom szerkesztősége arra biztat minden kedves Olvasót, hogy ha valamilyen kritikája van a megjelent tanulmányok valamelyikével kapcsolatban, azt közölje velünk az e-conom AT nyme.hu email címen. Ezeket összegyűjtve eljuttatjuk a szerzőknek, akik, ha indokolt, újabb lehetőséget kapnak tanulmányuk javítására.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! The third issue (2nd voulume) of the E-conom journal is out now. In this issue we can find also many interesting scientific papers representing the wide and pluralistic fields of economics. Manuscripts from scholars, Phd students and professionalists written in Hungarian, German or English are very welcomed; this could be a way to the development of our discipline. The Editors are very grateful for the papers!
The editors encourage every Reader to submit his or her critics related to any articles in E-conom. Our e-mail address is open for such contributions: e-conom AT nyme.hu. We will collect these remarks and send them to the authors. If necessary, they get one more opportunity to improve their study published in E-conom.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Bereczk Ádám Létszámváltozás és meghatározó tényezői a magyar gazdaság négy ágazatában
Determining Factors and Degree of Corporate Demand of Labour in Four Hungarian Sectors
Fodor Éva What Could be the Growth Impact of the Funding for Growth Scheme?
Milyen hatással lehet a Növekedési Hitelprogram a növekedésre?
Gál Veronika Alexandra,
Sipiczki Zoltán,
Szóka Károly,
Vajay Julianna
A Grameen-modell társadalmi hasznosulásának mérhetősége
The Measuring of the Social Utility of the Grameen-Model
Márta Bettina A felhatalmazás kulturális mintázottsága
Culturally Endorsed Empowerment
Kovács Gábor,
Stion Zsuzsa
KKV IFRS: Az első három év
IFRS for SMEs: The Beginnings
Tóth Balázs István Időszerű áttekintés: területi fejlettségi vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után
Timely Summary: Spatial Development Analysis in Hungary After the Millennium

 

 


Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

11. 2013.