E-conom 2014/1. (III. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

Folyóiratunk egyik fontos célja, hogy publikációs fórumot nyújtson a kezdő, fiatal kutatók színvonalas írásainak is. Ennek megfelelően felkértük a 2013-ban megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának első helyezettjeit, hogy foglalják össze egy-egy tanulmányban kutatási eredményeiket. Nagy örömmel biztosítunk fórumot 24 igazán színvonalas diákköri kutatás eredményének következő két lapszámunkban.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! Our journal aims to offer publicity for the studies of high standard of young researchers. Accordingly, we asked the winners of the 2013 National Scientific Students' Associations Conference on the field of Economic Section to summarize their research results in a paper. We are very proud that we can provide a forum for 24 really high quality student research results of our two next issues.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Somogyi Noémi A külföldi munkavállalás indítékainak vizsgálata a fiatalok körében Londonban
Research of the Motivations to Work Abroad Among Young People in London
Kassim Iris Employee Engagement and Human Resource Practices in Europe
Dolgozói elkötelezettség és humán erőforrás gyakorlatok Európában
Temesi Melinda A hallgatók vállalkozási hajlandóságának és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon
The Entrepreneurial Propensity of Students in Hungary
Tapolcsányi Barbara A Nemzeti Vágta turisztikai jelentősége hazánkban
The Importance of tourism of the National Gallop in our Country
Jentetics Kinga The Connection Between Music and Country Image – in Case of Hungary
A zene és az országimázs kapcsolata – Magyarország példáján keresztül
Streit Edit A fiatal generáció utazási döntéseinek marketingszempontú elemzése
A Marketing Analysis of the Travel Decisions of Today’s Young Generation
Kasza Irén Éva Product Placement – a magyar reklám új korszaka
Product Placement – New Age of Hungarian Advertisement
Gábor Diána "Underground vendéglátás": Budapest új attrakciói, a romkocsmák
"Underground Hospitality" – Ruin-Pubs: The New Attractions of Budapest
Berezvai Zombor Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletláncok árazási stratégiája a válság idején
The Pricing Strategy of Food Retail Chains in Economic Crisis
Losonczi György Magyar felsőoktatási intézmények honlapjainak versenyképességi vizsgálata nemzetközi viszonylatban
Competitive Website Evaluation of the Hungarian Higher Education in International Environment
Horváth Daniella Innovativitás, márkahűség és demográfiai tényezők hatása a formaválasztásra az ásványvíz termékkategória középpontba állításával
Innovativeness, Brand Loyalty and Demographic Factors Influence the Choice of Design
Fodor Renáta Kitti Libát és/vagy pénztárcát tömjünk?!
Do We Stuff a Goose and/or our Pockets?!

 

Impresszum | Legal Notice 

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

04. 2014.