E-conom 2014/2. (III. évf. 2. sz.)

Kedves Olvasó!

Az E-conom folyóirat III. évfolyamát tartja kezében, amelyben reményeink szerint talál olyan tanulmányt, amely illeszkedik kutatási területéhez, és saját munkája során is használni tud, vagy érdekes témája miatt ragadja meg a figyelmét. Jelen számunkban egy vitarovatot is talál, ahol a pénzrendszerrel kapcsolatos vitaindító tanulmányt, illetve egy erre reflektáló előre felkért hozzászólást olvashat. Várjuk az esetleges további hozzájárulásokat ehhez a vitához, hiszen nem titkolt szándékunk, hogy a tudományt vitákkal, párbeszédekkel is előbbre vigyük, és a jövőben is hasonló tanulmányoknak adjunk helyet.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! You hold the third volume of E-conom online scientific journal in your hand. We hope you will find interesting studies fitting into your research scope and might be useful for your work, or a topic just grabs your attention. You will find also a discussion column in the present issue, with a keynote study and a reflection about the currency system. Please contact us for any further contributions to this debate! It is no secret that we intend to discuss similar controversial issues and give space for similar studies in the future. That might be a contribution for scientific pursuit and development.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Blahó András Új nemzetközi fejlesztési bank (NDB): remények és realitások
New Development Bank (NDB): Hopes and Reality
Jóna György A nemzetközi területitőke-vizsgálatok eredményei
Results of the International Territorial Capital Studies
Győriné Szabó Gabriella Az Európai Unió kohéziós forrásainak felhasználása – A szabályozás és hatékonyság összefüggései
Using of European Union’s Cohesion Resources – In the Context of Ruling and Efficiency
Kovács Zsuzsanna,
Némethné Tömő Zsuzsanna
The Cultural “Map” of a Micro-Region
Egy kistérség kulturális „térképe”
Máté Domicián A termelékenységben bekövetkezett változások technológia-intenzív ágazati megközelítésben
Estimating Labour Productivity Performance by Technology in Some OECD Countries, 1970–2007
Madaras Attila,
Varga József
A versenyképesség és a közoktatás kapcsolata Magyarországon
The Link between Competitiveness and Public Education in Hungary
Varga József,
Kürthy Gábor,
Farkas Ádám,
Sipiczki Zoltán
A redisztribúció intézménye a piacgazdasági berendezkedésben
Redistribution of the Market Economy
Pétervári Zsófia Az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer működésének eddigi hazai tapasztalatai kérdőíves felmérés alapján
The Experience of its Domestic Operation so far on the Basis of a Survey Made with a Questionnaire
Bareith Tibor,
Koroseczné Pavlin Rita,
Kövér György
Felszámolások vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban
Liquidations Examination of the West Pannon Region
Must Katalin Kényszerértékesítés, avagy kilakoltatási moratórium
Forced Liquidation or Dislodgement Moratorium
Vita | Discussion
Gilányi Zsolt A Chicago-terv megbuktatása: a közgazdaságtudomány újabb 100 éves béklyója?
The Chicago-Plan Derailed: Another 100 Years Long Shackle for the Economic Science?
Joób Márk A közgazdaságtan hiányosságai és a pénzrendszer hatásai – válasz Gilányi Zsolt cikkére
The Shortcomings of Economics and the Impacts of the Monetary System – Response to the Article of Zsolt Gilányi

  

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

04. 2015.