E-conom 2015/1. (IV. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

A folyóirat 2015-re datált két száma többek között az egyetemen 2015-ben folyt TÁMOP projektek eredményeibe enged betekintést. A „Klímahatás” projekt célja kutatási programok előkészítése volt – ez több tanulmány programadó jellegén mérhető le –, a „Cooperatio Fidelissima” projekt pedig a helyi gazdasági hálózatok szervezését, működésének fejlesztését vállalta fel. Ahogy a kulcsszavakból készített borító jelzi, az 1. szám központi témája a környezet és a fenntarthatóság, ezt több oldalról is körbe járják a tanulmányok, emellett a világgazdaságtan területéről is olvashatunk írásokat. A második szám szófelhője is mutatja, hogy a pénzről, a rendszerről és a kis és középvállalkozásokról szól, a pénzrendszer például megint csak a fenntarthatóság kontextusában kerül mérlegre, emellett megtudhatjuk azt is, hogy mi az a szolgáltatástudomány.

A szerkesztők

 

To the Readers

The two issues of E-conom in 2015 give an overview about the results of two university projects (Támop) among others. The aim of the “Climate Impact” project was to prepare new research projects; it is thus visible that several studies offer a brief review on a specific area. The project called “Cooperatio Fidelissima” undertook the role of organizing the local economic networks and of developing their working. As the cover illustration marks, which was designed using the keywords of the articles, the central topic of the first volume is the environment and sustainability. These topics are discussed from several viewpoints, and besides that there are studies from the field of world economics as well. As the word cloud of the second volume shows money, system and small and medium sized enterprises are in the focal point of the issue, e.g. the money system is considered in the context of sustainability again, and in addition there is also an interesting study about service science.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Kováts-Németh Mária,
Bodáné Kendrovics Rita,
Juvancz Zoltán
Környezetpedagógia a fenntarthatóságért
Environmental Pedagogy for Sustainability
Bertalan Laura Citizens’ Perception of Urban Problems and Possibilites for Smart City Solutions. Case Study from Sopron, Hungary
Városi problémák lakossági érzékelése és smart városfejlesztés lehetőségei Sopronban
Pakainé Kováts Judit,
Takáts Alexandra,
Csitáriné Máté Szilvia,
Bednárik Éva
Sopron Smart City fejlesztésekhez a lakossági környezettudatosság és közös szemléletformáló programok kialakítására végzett kutatás eredményei
The Results of the Research Aiming at the Elaboration of Cooperative, Awareness-Raising and Population Environmental Awareness Forming Programmes for the Sopron Smart City Developments
Pogátsa Zoltán The Political Economy of Socio-economic and Ecological Sustainability in Hungary
A szocio-ökonómiai és ökológiai fenntarthatóság politikai gazdaságtana Magyarországon
Kiss Éva Egy kutatás előzményeképp: Sopron népességéről és a vándorlásról
Thoughts on the Demography and Migration in Sopron, Hungary: as a Start of a Future Project
Nedelka Erzsébet The Relatioship between 1980s Crisis and Structural Change in Chile
Az 1980-as évek válságai és a struktúraváltozások közötti kapcsolat Chilében
Varga Dzsenifer,
Pataki László
„B”-terv: Dollarizáció
Plan „B”: Dollarization

  

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

02. 2016.