E-conom 2015/2. (IV. évf. 2. sz.)

Kedves Olvasó!

A folyóirat 2015-re datált két száma többek között az egyetemen 2015-ben folyt TÁMOP projektek eredményeibe enged betekintést. A „Klímahatás” projekt célja kutatási programok előkészítése volt – ez több tanulmány programadó jellegén mérhető le –, a „Cooperatio Fidelissima” projekt pedig a helyi gazdasági hálózatok szervezését, működésének fejlesztését vállalta fel. Ahogy a kulcsszavakból készített borító jelzi, az 1. szám központi témája a környezet és a fenntarthatóság, ezt több oldalról is körbe járják a tanulmányok, emellett a világgazdaságtan területéről is olvashatunk írásokat. A második szám szófelhője is mutatja, hogy a pénzről, a rendszerről és a kis és középvállalkozásokról szól, a pénzrendszer például megint csak a fenntarthatóság kontextusában kerül mérlegre, emellett megtudhatjuk azt is, hogy mi az a szolgáltatástudomány.

A szerkesztők

 

To the Readers

The two issues of E-conom in 2015 give an overview about the results of two university projects (Támop) among others. The aim of the “Climate Impact” project was to prepare new research projects; it is thus visible that several studies offer a brief review on a specific area. The project called “Cooperatio Fidelissima” undertook the role of organizing the local economic networks and of developing their working. As the cover illustration marks, which was designed using the keywords of the articles, the central topic of the first volume is the environment and sustainability. These topics are discussed from several viewpoints, and besides that there are studies from the field of world economics as well. As the word cloud of the second volume shows money, system and small and medium sized enterprises are in the focal point of the issue, e.g. the money system is considered in the context of sustainability again, and in addition there is also an interesting study about service science.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Joób Márk The Importance of the Monetary System Regarding Sustainability
A pénzrendszer kulcsfontosságú szerepe a fenntarthatóság szempontjából
Kulcsár László A szolgáltatástudomány (service science) oktatásának és kutatásának lehetőségei a Nyugat-magyarországi Egyetemen
Service Science: Possibilities for Teaching and Researching at the University of West Hungary, Faculty of Economics
Soós Balázs A stratégiai előrelátás elméleteinek érvényesülése a vállalati gyakorlatban
Emergence of Theories of Strategic Foresight in the Corporate Practice
Bereczk Ádám A nyereségesség és a munkaerőköltség hatása a feldolgozóipar szakágazatainak állóeszköz-bővítésére
The Effects of Profitability and Staff Costs on the Fixed Asset Expansion in the Manufacturing Sub-Branches
Koroseczné Pavlin Rita,
Kövér György,
Parádi-Dolgos Anett,
Szóka Károly
Kisvállalkozási méret felosztása
Subdivision of Hunagrian Small-Sized Enterprises
Vajay Zsuzsanna A KKV–k pályázati finanszírozása és a pályázati eredményességre ható bírálati szempontok vizsgálata a konvergencia régiókban
Financing SMEs with Tenders and the Effect of Tender Selection Criteria to the Hungarian SMEs in the Convergence Regions
Mészáros Katalin Gyermekruházati márkák ismertsége és vásárlása Sopronban
Notoriety and Purchase of Children's Clothes Brands in Sopron

 

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

02. 2016.