E-conom 2016/1. (V. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

Folyóiratunk egyik kiemelt célja, hogy publikációs fórumot nyújtson a kezdő, fiatal kutatók színvonalas írásainak is. Ennek megfelelően felkértük a 2015-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának első helyezettjeit, hogy foglalják össze egy-egy tanulmányban kutatási eredményeiket. Jelen lapszámunkban nagy örömmel biztosítunk fórumot néhány igazán színvonalas diákköri kutatás eredményének.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! Our journal aims to offer an outlet for high standard studies written by young scholars. Accordingly, we asked the winners of the Economic Section in the National Scientific Students' Associations Conference, 2015 to summarize their research results in a paper. We are very proud that we can provide a forum in this issue for some really high quality results of students' research.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Tóth Gergely Az Apple titok, avagy mitől szeretetmárka az Apple?
The secret of Apple, so what makes Apple a lovemark?
Havasi Fatime,
Kovács László,
Sánta Sándor,
Petrastiz Eszter
Az okos energiagazdálkodás jövője
The Future of Smart Energy Management
Kéri Anita A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata
The Study of Foreign Students’ Motivation about Learning in Hungary
Veress József László Az E-learning és az internetes távoktatásban rejlő lehetőségek: Fókuszban a fejlesztések sikerességi tényezői
E-Learning and Inherent Possibilities in Distant Learning: Focusing on Success Factors of the Developments
Fazekas Nikolett Javaslat a régiók homogenitásának új típusú vizsgálatára: A Nyugat-dunántúli régió példája
New Approach in the Analysis of Regional Homogeneity: Case Study on West-Transdanubia, Hungary
Forgó Fruzsina A pilisi térség ismertsége Magyarországon és a térség szerepe a hazai turizmusban
Popular Attractions of the Pilis Region, and the Role of the Region in the Wider Context of National Tourism
Patai Noémi,
Varga Valéria
Társadalmi vállalkozások: Kasmírszoknyával és bodaggal a roma integrációért – A Romani Design és a Romani Platni összehasonlító elemzése Social Enterprises: Cashmere Skirt and Gipsy Bread for Roma Integration – Comparative Analysis of Romani Design and Romani Platni
Sléber Mátyás Tibor A hazai klubfutball lehetőségeinek vizsgálata a lyoni modell segítségével a gazdasági és sportszakmai sikerek fényében
The Analysis of the Potencial of the Domestic Football by the Help of the Model of Lyon Related to its Economic and Professional Sport Success
Szemenyei Márton Battling Transaction Costs: Establishing an e-Exchange System for Coaseian Bargaining
Harc a tranzakciós költségek ellen: Egy e-tőzsde rendszer létrehozása coase-i alkuk számára
Droppa Dóra Cash flow-kimutatások – A hazai és nemzetközi előírások
Cash flow-statements – The national and international regulations
Kurbucz Marcell Tamás Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal
Comprehensive Planning and Coordinating by Matrix-based Methods
Keresztesi Luca Éva A növekedési cikluson túl – Revitalizáció egy érett szervezetben
Life after the growth cycle – Revizalization of a mature organization

 

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó | University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Juhász Lajos

08. 2016.