E-conom 2017/1. (VI. évf. 1. sz.)

Kedves Olvasó!

Folyóiratunk egyik kiemelt célja, hogy publikációs fórumot nyújtson a kezdő, fiatal kutatók színvonalas írásainak is. Ennek megfelelően felkértük a 2017-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának első helyezettjeit, hogy foglalják össze egy-egy tanulmányban kutatási eredményeiket. Jelen lapszámunkban nagy örömmel biztosítunk fórumot néhány igazán színvonalas diákköri kutatás eredményének.

A szerkesztők

 

To the Readers

Lectori Salutem! Our journal aims to offer an outlet for high standard studies written by young scholars. Accordingly, we asked the winners of the Economic Section in the National Scientific Students' Associations Conference, 2017 to summarize their research results in a paper. We are very proud that we can provide a forum in this issue for some really high quality results of students' research.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Szilágyi Bernadett Portfólió-biztosítási stratégiák – A CPPI stratégia elemzése
Portfolio insurance strategies: Analyzing the CPPI strategy
Hajdu Dániel A számok nem hazudnak – vagy mégis? A kreatív számvitel nyomában
Figures Don't Lie – Or Do They? The Clues of Creative Accounting
Iberhalt Máté A DEA elemzési módszer gyakorlati alkalmazásának bemutatása egy konkrét mezőgazdasági vállalkozás példáján keresztül
The introduction of the practical application of the DEA method by the example of a specific agricultural company
Kis Evelyn Egyes HR-tevékenységek vizsgálata a Bonafarm Csoportnál
Analyzing some HR activities at the Bonafarm Group
Bihary Barbara A Kockacsoki Nonprofit Kft. teljesítménymérése a Social Enterprise Scorecard-modell alkalmazásával
The performance measurement of Kockacsoki Nonprofit Ltd. with Social Enterprise Scorecard-model
Lengyel Levente Új üzleti modell? – A közösségi gazdaság kihívásai Magyarországon
New business model? – The challenges of sharing economy in Hungary
Hortay Olivér A kötelező átvételi rendszer átalakulása
The conversion of feed-in tariff system

 

Impressum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Soproni Egyetem Kiadó | University of Sopron Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Koloszár László

01. 2018.