E-conom 2019/1. (VIII. évf. 1. sz.)


Kedves Olvasó!

Év végéig folyamatosan bővülő lapszámunk tanulmányai továbbra is a a gazdálkodás- és a közgazdaságtudományok számos témáját érintik. Reményeink szerint a színvonalas munkák között mindenki talál a számára érdekfeszítő, inspiráló kutatási eredményeket.

A szerkesztők


To the Readers

Lectori Salutem! By the end of the year 2019, our issue will continuously expand number of papers, which continue to cover a wide range of topics in business and economics sciences. We hope that you will find interesting and inspiring topics and results among these high-quality research works.

The Editors

 

Tartalomjegyzék | Table of Contents

Joób Márk
Az etika és a közgazdaságtan kapcsolata a szabadság és az erkölcsi felelősség tükrében
The Relation between Ethics and Economics in the Light of Freedom and Moral Responsibility

megjelent | published: 31.07.2019

Moser, Martin A.
Procedure and Methods for Implementing a Process-oriented Quality Management System
Eljárás és módszerek egy folyamatorientált minőségirányítási rendszer megvalósítására

megjelent | published: 31.07.2019

Kovács Brigitta
A controlling-folyamatok hatékonyságának mérése és növelése
Measurement and Increase of Controlling Process Efficiency

megjelent | published: 31.07.2019

Kerezsi Dóra
Tarnóczi Tibor
Fenyves Veronika
A kiegészítő melléklettel kapcsolatos vállalati elvárások
Corporate Expectations for the Notes

megjelent | published: 31.07.2019

Tóth Csaba
Ingatlanberuházások közgazdasági elemzésének feltételei
Conditions for Economic Analysis of Real Estate Investments

megjelent | published: 31.07.2019

Bánóczy János
Néhány gondolat a jegybanki függetlenségről
Some ideas about central bank independence

megjelent | published: 01.10.2019

Szüle, Borbála
Der Zusammenhang zwischen dem optimalen Kreditrisikoniveau und dem Diversifikationsgrad im Bankensektor
Az optimális hitelkockázati szint és a diverzifikáltsági fok kapcsolata a bankszektorban
The relationship between the optimal credit risk level and the diversification grade in the banking sector

megjelent | published: 26.11.2019

Bereczk Ádám
Bartha Zoltán
A társadalmi vállalkozások piaci bevételszerző képességének meghatározó tényezői
Determining Factors of Revenue Earning Capabilities of Social Enterprises

megjelent | published: 18.12.2019

 

Impresszum | Legal Notice

ISSN 2063-644X

Kiadja | Publisher:
Soproni Egyetem Kiadó | University of Sopron Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő | Editor-in-chief:
Koloszár László