Publikálási és működési szabályzat

 

1. Általános szabályok

Az E-conom online tudományos folyóirat kiadója a Soproni Egyetem Kiadó.

A folyóirat a gazdaságtudomány és határterületeinek témáiban jelentet meg tanulmányokat, így a társadalmi, humán, környezeti, műszaki problémák gazdasági megközelítésű feldolgozásait is szívesen fogadja. A folyóirat egyik célja, hogy publikációs fórumot nyújtson a kezdő, fiatal kutatók színvonalas írásainak is, másfelől online megjelenésének köszönhetően a tudományos eredmények gyorsabb körforgását teszi lehetővé.

A folyóiratért szakmai testületi felelősséget a Szerkesztőség (SZT) visel.

Az egyes cikkek tartalmáért a szerzőt terheli a felelősség.

Az E-conom online tudományos folyóirat számítógépes munkálatait a szerkesztőségi munkatárs végzi. A folyóirat honlapjának gondozása tekintetében személyi felelősséggel tartozik.

A folyóiratban a publikálás díjmentes. A szerzők a publikációkért díjazásban nem részesülnek.

A folyóirat magyar, német és/vagy angol nyelvű cikkeket jelentet meg.

Az E-conom eredeti publikációkat közöl. Amennyiben ettől eltérő eseti döntést hoz a Szerkesztőség, akkor az eredeti közlő és a szerző engedélyével lehet publikálni. (Az esetleges párhuzamos vagy utólagos közlésből eredő vitás kérdésekben a szerző felelőssége érvényesül. A szerző elmarasztalhatósága esetén további munkáinak közlésétől a SZT elzárkózik.)

Az E-conom online tudományos folyóirat teljes adatállományát minden szám feltöltését követően azonnal archiválni kell. Felelős a szerkesztőségi munkatárs.

 

2. A megjelentetés folyamata

A folyóiratban 2018-tól a tanulmányok, évi egy lapszámban, folyamatosan jelennek meg, a lapszám minden év végén kerül lezárásra.

A szakcikkeket publikálásra kész formában az E-conom szerkesztőségi címére (e-conom AT uni-sopron.hu) a Szerkesztőségnek címezve kell megküldeni.

A publikációkat elektronikusan, pdf, valamint szerkeszthető (.doc, .docx, .odt) formátumban kell a szerkesztőség címére csatolt fájlként eljuttatni.

A beérkező cikkeket a Szerkesztőség véleményezésre megküldi a szakmailag illetékes SZT tagoknak vagy a SZT által elfogadott szakértőknek. A szakvélemény elkészítésére négy hét áll rendelkezésre. Az értékelés független és anonim.

A véleménynek egyértelmű javaslatot kell tartalmaznia a megjelentetéssel kapcsolatban:

  1. A beküldött formában megjelenésre javasolt.
  2. A véleményező megjelenés előtt korrekciót javasol.
  3. Megjelenésre nem javasolt.

Mindhárom esetben indoklás szükséges. A b) esetben a véleményezőnek ismertetnie kell az általa szükségesnek ítélt javításokat. A c) esetben olyan alapos indoklás szükséges, amely megküldhető a szerző(k)nek. Elutasító vélemény esetén a SZT további véleményt kérhet.

A szerző a szakcikkel együtt egy rövid szakmai önéletrajzot, a publikálandó anyag szerzői jogára vonatkozó nyilatkozatot, valamint a publikáció lényegének 5-10 soros magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalóját, kulcsszavait és JEL-kódjait is köteles a szerkesztőség részére megküldeni. Regisztrálásra csak hiánytalan anyag kerülhet.

A megjelenést megelőzően szerkesztőségi ülésen születik döntés az adott szám tartalmi és szerkesztési kérdéseiben. A megjelentetésre kiválasztott tanulmányokat a szerkesztőség megküldi a Tanácsadó Testület tagjainak, akik véleményezik a tervezetet. A szerkesztőség e vélemények alapján véglegesíti az adott szám tanulmányainak körét. Csak az e szerkesztőségi ülésen befogadott tanulmányok kapcsán van lehetőség befogadási nyilatkozat kiállítására.

Különszámok, valamint tematikus számok megjelentetéséről is dönthet a SZT. Ezek speciális feltételeiről a SZT esetenként dönt.

 

3. Tudományos képzésben résztvevő (PhD) hallgatók publikációi

Az E-conom Szerkesztősége tájékoztatja a szakmailag illetékes egyetemek (karok) doktori tanácsait a PhD hallgatók munkáinak publikálási feltételeiről.

A PhD hallgató munkájának az E-conom által történő megjelentetési feltétele a PhD hallgató képzési vezetőjének támogató és értékelő ajánlása is.

 

4. Tudományos diákköri tevékenységben, vagy szakkollégiumi kutatómunkában részt vevő hallgatók publikációi

A TDK tevékenységet végző, vagy szakkollégiumi keretek között kutatómunkában részt vevő hallgatók publikációjának szükséges befogadási feltétele a hallgató konzulense / mentora / a szakkollégium szakmai felelőse által felkért szakértő támogató és értékelő ajánlása is.